Geoexkurze Za žulami do Jablonce nad Nisou (29.10.)

Start: 29. října v sobotu v 9:00 na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou (před Novou Radnicí)
Cíl: Vrkoslavice (část Jablonce vzdálená od Mírového náměstí 2 km)
Vzdálenost: pohodová procházka 10-12 km městem a lesoparky v okrajových částech Jablonce nad Nisou; předpokládaná délka exkurze: 4-5 hodin)
Finanční náklady: Dopravu na místo srazu a zpět si hradí každý sám.
Vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení a vybavení (dle počasí), svačina a pití, dobrá nálada; kladivo a vybavení ke sběru vzorků není potřeba

Naše poslední letošní procházka povede napříč Jabloncem nad Nisou a uvidíme, že i na území města a jeho perifériích nalezneme mnoho geologických zajímavostí, a to jak přírodních, tak i použitých na stavbách. Převážná část města leží na žulách, ale na území města najdeme až čtyři různé horniny. Navštívíme lokality jako Čertův kámen, Vyhlídka a mnoho dalších, možná někomu i neznámých, ale i stavby v samotném centru Jablonce nad Nisou.

I v letošním roce se opět můžete těšit na geologické exkurze, které pro vás připravil geolog Jan Bubal. Exkurze nejsou určeny jen zájemcům o geologické vědy, ale i všem milovníkům historie a krásné přírody. Exkurze zvládne každý, průměrně zdatný turista. K účasti je nutné přihlásit se na emailové adrese bubal@muzeum-turnov.cz, telefonním čísle: 778 779 917, nebo osobně na pokladně muzea.

Exkurze č. 3_Za žulami do Jablonce nad Nisou

Geoexkurze Plakát
Geoexkurze Plakát