Geoexkurze Za minerály do okolí Železnice (8. 10.)

Za minerály do okolí Železnice

Start: 8. října v sobotu v 9:30 na vlakovém nádraží v Železnici (k exkurzi se lze po dohodě připojit i na jiném místě)
Cíl: Železnice, kde je konec oficiální části exkurze
Vzdálenost: cca 11 km poklidným tempem s mnoha zastávkami (převýšení 270 m); předpokládaná délka exkurze cca 6-7 hodin
Finanční náklady: Dopravu na místo srazu a zpět si hradí každý sám.
Vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení a vybavení do terénu (dle počasí), kladivo a vybavení ke sběru vzorků, noviny na balení vzorků, svačina a pití, dobrá nálada
Bonusový program v případě přívětivého počasí: Na zahrádce s chatkou na okraji Železnice je po exkurzi možnost posezení a opékání buřtů.

V případě, že nám bude přát ještě počasí, z vlakového nádraží v Železnici se vydáme do Bradlecké Lhoty, kde se pokusíme ve Zlatnickém potoce vyrýžovat české granáty. Náčiní potřebné k rýžování (rýžovací pánve, lopaty a sáčky) zajistí geolog a průvodce Jan Bubal. Až budeme mít dostatek českých granátů, vyrazíme k vlakové zastávce Kyje, kde se v železničním zářezu střídají vápnité prachovce a jílovce, slínovce, vápence a jemně zrnité pískovce permokarbonského stáří. Jedná se o usazeniny mělkého jezera, na jejichž vrstevních plochách se nachází různé fosilie a mechanoglyfy. Zajímavostí jsou polohy s hlízami červených, zelených a šedých karneolových rohovců. Ze zastávky sklesáme na poslední lokalitu, kterou je lom Doubravice, známý krásnými ukázkami pestrobarevných achátů, jaspisy, kalcity a odrůdami křemene (ametyst, záhněda, křišťál). Až budeme mít plné batohy achátů, vydáme se směr Železnice. Odtud je možný individuální návrat domů, nebo je možnost na zahrádce s chatkou na okraji Železnice po exkurzi posezení a opékání buřtů.

I v letošním roce se opět můžete těšit na geologické exkurze, které pro vás připravil geolog Jan Bubal. Exkurze nejsou určeny jen zájemcům o geologické vědy, ale i všem milovníkům historie a krásné přírody. Exkurze zvládne každý, průměrně zdatný turista. K účasti je nutné přihlásit se na emailové adrese bubal@muzeum-turnov.cz, telefonním čísle: 778 779 917, nebo osobně na pokladně muzea.

Exkurze č. 1_Za minerály do okolí Železnice

Geoexkurze Plakát
Geoexkurze Plakát