DNY LIDOVÉ ARCHITEKTURY

Dny Lidové architektury na Dlaskově statku (19. -20. července 2014) 20. července 2014 doprovodný program: komentované prohlídky nové stálé expozice „Z jednoho kmene“, ukázky tesařského řemesla, rukodělné dílny – práce na šlapacím dřevěném soustruhu, práce s pořízem ad.
Vstupné: 40/30/20,- Kč
Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova/ 20. 7. 2014 Loutková představení pro děti (11.00, 13.00 a 15.00 hod.)
 
Putování za lidovými stavbami
Program na prázdniny a dovolené
Úspěšný Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013, konaný na počest slavného zednického mistra Jakuba Bursy vyústil v rozhodnutí organizátorů z celé republiky pořádat pravidelně každý rok Dny lidové architektury.
Orientačním a trvale platným termínem pro každoroční Dny lidové architekturybude 21. červenec, takže letošní Dny budou organizovány v předvečer tohoto data, v týdnu od 14. do 20 července 2014.
Podél Jizery za lidovými stavbami
Celonárodním programem letošních dnů budou aktivity soustředěné do programu Podél Jizery za lidovými stavbami v Libereckém kraji na Turnovsku, Železnobrodsku a Semilsku.
Ve dnech 14. až 20. července bude možné navštívit řadu míst, kde budou zpřístupněny památky lidové architektury, uskuteční se komentované prohlídky, výstavy a další akce zaměřené na seznámení široké veřejnosti s bohatstvím našeho lidového stavitelství.
Dny vyvrcholí o víkendu 19. a 20. července.
Virtuální (ale třeba i skutečná) trasa putování začíná v Turnově, kde můžeme navštívit Muzeum Českého ráje s  rozsáhlou expozicí národopisu a rekonstruovaným Kamenářským domem, který je typem roubeného městského domu.
V nedalekých Dolánkách, asi dva kilometry od muzea podél Jizery, stojí v údolí pod zámkem Hrubý Rohozec Dlaskův statek, překrásná ukázka pojizerské roubené architektury z roku 1716 s rozsáhlou expozicí seznamující s životem na statku a podomáckou výrobou. V neděli 20. července zde budou navíc předváděna různá tradiční řemesla. Dále nás trasa zavede do vesničky Zbirohy, kde přímo u silnice stojí řada dochovaných drobných roubených usedlostí.
Na další zastávce v obci Malá Skála nás čeká další významná památka zdejší lidové architektury, Boučkův statek, v němž si můžeme prohlédnout galerii Josefa Jíry a místní muzeum nebo se posilnit ve stylové hospodě.  V roubeném špýcharu s infocentrem a stodole u statku sídlí společnost Koloběžky Český ráj, jejíž název napovídá nabídku služeb – zde můžeme „přesedlat“ na tento zajímavý dopravní prostředek a absolvovat na něm úsek trasy mezi Dolánkami a Malou Skálou s možnými dalšími odbočkami. V Malé Skále bude možno navštívit ještě unikátně dochovaný areál Vacardova mlýna s pilou v údolí pod hradem Vranov.
Podél Jizery můžeme putovat dál do Železného Brodu, historického města proslaveného sklářstvím a také množstvím památek lidové architektury, soustředěných zejména v památkové rezervaci Trávníky malebně rozložené na stráni nad městem a v památkové zóně pod kostelem sv. Jakuba Většího s dřevěnou zvonicí. K nejzajímavějším dochovaným lidovým stavbám v Železném Brodě patří například tzv. Velovsko, Grosovsko, Čechovsko, Folkrtovsko, Huškovsko a zejména pak nejmohutnější z nich Běliště, dnes sloužící jako národopisná expozice Městského muzea v Železném Brodě.
V Železném Brodě ale naše trasa nekončí. Poslední nebo také eventuálně první zastávkou jsou Semily s půvabným souborem drobných roubených příměstských chalup v Jílovecké ulici zvaných Jílovecké roubenky. V jedné z nich je umístěna originální pilníkářská dílna, v níž se o víkendu 19. – 20. 7. budou moci návštěvníci s tímto kdysi rozšířeným řemeslem seznámit a případně si ho i vyzkoušet.
Putování tímto krásným krajem si můžeme ještě obohatit řadou odboček směřujících za četnými pozoruhodnými stavbami lidové architektury v okolí. Zájemci najdou detailnější informace na letáčku a dalších tiskovinách, které připravuje Liberecký kraj a pořadatelé Dnů lidové architektury v Libereckém kraji. Podrobnosti budou rovněž průběžně umísťovány na webových stránkách www.lidove-stavby.cz, www.npu.cz a www.propamatky.com.  A také na webových stránkách www.slavnestavby.cz.
Na Dny lidové architektury připravují program také v dalších krajích, obcích a místech.
Série výstav a komentovaných prohlídek na jihovýchodní Moravě.
Desítky míst s vzácnými památkami lidového stavitelství jsou připraveny uvítat a představit se návštěvníkům kraje.  Ve dnech lidové architektury se bude konat například výstava „Lidové stavby Zlínského kraje známé neznámé“ v Kaňovicích u Luhačovic. Kromě této výstavy bude možné si v obci prohlédnout zachovalé ukázky typické hliněné lidové architektury Luhačovického Zálesí, například středu obce dominující expozičně a kulturně využitou usedlost čp. 19 nebo další usedlosti s charakteristickými patrovými hliněnými komorami – sýpkami a tradičními roubenými sušárnami ovoce.
Výstava se v letních měsících přemístí do nedalekého Hluku, kde bude instalována v tzv. Památkových rolnických domcích, souboru obnovené původní drobné vesnické zástavby, který je městem intenzivně kulturně společensky využíván a sám o sobě jistě stojí také za návštěvu.
Pořadateli a organizátory Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2014 jsou:
FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum architektury o.p.s. za odborné spolupráce NPÚ
Obce a města, skanzeny, muzea, majitelé a správci lidových staveb a zařízení
Mediální osobností Dnů lidové architektury 2014 je Václav Žmolík, moderátor a publicista
Podpora a spolupráce  při přípravě celostátních aktivit v Libereckém kraji:
Liberecký kraj
Muzeum Českého ráje v Turnově
města a obce Turnov, Malá Skála, Železný Brod, Semily a jejich zařízení a příspěvkové organizace