Dny lidové architektury na Dlaskově statku

Ukázky řemeslné výroby, workshopy a komentované prohlídky objektu Dlaskova statku.

Vstup zdarma.

Akci finančně podporuje Liberecký kraj.