Dny evropské kulturního dědictví v Kamenářském domě

sobota 12. 9. 2015 (10.00-17.00 hod.)
Kamenářský dům
Muzeum Českého ráje v Turnově se opět připojí k významné celoevropské kulturně poznávací, společenské a výchovné akci, kterou jsou Dny evropského kulturního dědictví. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Akce se těší zájmu milovníků historie a památek, turistů i občanů a mají svůj nepopiratelně výchovně vzdělávací význam. V celoevropském rozměru jsou významnou kulturní událostí, která probíhá pod záštitou Rady Evropy. Letošní Dny evropského kulturního dědictví se budou konat ve dnech 5. – 13. září 2015.  Národní téma pro letošní ročník je: „Památky znovuzrozené“. V turnovském muzeu si proto v sobotu 12. září připomeneme „znovuzrození“ Kamenářského domu, objektu, který v 70. letech musel ustoupit nové zástavbě na Havlíčkově náměstí v Turnově, aby v září roku 2010 našel svoje místo v zahradě Muzea Českého ráje v Turnově. V rámci programu, který bude na Kamenářském domě probíhat od 10.00 do 16.00 hodin, se návštěvníci seznámí s projektem záchrany objektu, který byl jedním z posledních dokladů původní roubené zástavby města, ale i s jeho novým životem. V doprovodném programu se mohou příchozí těšit na ukázky tesařské práce s použitím původních nástrojů např. sekery bradatice, hlavatky či širočiny, nebo pořízu. Připravena bude také řemeslná dílna, kde si malí i velcí budou moci vyrobit historický stavební materiál – mazaninu, kterým pak vyplní spáry mezi dřevěnými trámy, a tak si vyzkouší stavební techniku našich prarodičů.  

Ruční otesávání kmenů na trámy.

Tesání na nízko – starší technika, která se začala používat ve středověku, kdy bylo následně zbudované obydlí z hranatých trámů komfortnější než do té doby z kulatiny. Při pokácení vhodného stromu se přímo v lese za čerstva otesávaná část kmene navalila na dva podvaly se zádlaby a zafixovala se. Následně se ten, kdo otesával trám, postavil přímo na kmen stromu a sekerou na dlouhém toporu nejprve navruboval kmen z boku k místu budoucí plochy trámu (vytvořil záseky po cca 60cm, aby se třísky lépe oddělovaly od kmene) a  na to počal oddělovat třísky, dokud nevytvořil po celé délce přijatelně rovnou plochu. Tesá se od předu dozadu, tedy při práci se couvá.
Používala se tedy jen jedna sekera na vše a říkalo se jí BRADATICE podle jejího tvaru.

Tesání na vysoko – novější technika
Tento novější způsob opracování klád je znám cca 300let. Vývoj otesávání trámu si žádal ještě přesnější a hladší opracování ploch trámů, a tak se postupně přešlo na  nástroje na kratších topůrkách. K tomu bylo třeba dát kládu výše nad zem, tudíž odtud název “na vysoko”. Kláda se zvedne na dřevěné kozy a zafixuje se pomocí tesařských kramlí. Tesá se odzadu směrem do předu, tedy při práci se posouvá směrem vpřed, kdy kláda je vlevo od tesaře.
Pro vrubování se používá k tomu speciálně vykovaná sekera “hlavatka”.
Na otesávání plochy se používá “širočina” a na dohlazení “Poříz”.

Vstup do Kamenářského domu a na nádvoří muzea, kde budou probíhat ukázky tesařského řemesla a řemeslná dílna pro veřejnost, ZDARMA.
POZVÁNKA Dny kulturního dědictví