DIVADLO KVELB NA DLASKOVĚ STATKU

MASOPUST NA DLASKOVĚ STATKU
Sobota 11. února 2017
Program:
11.00 – 13.00  Folklórní soubor Furiant Malá Bělá, Dechová hudba Průvan a Mackie Messer Šraml Band – vstupy písní a tanců
13.00  Žádost Laufra o převzetí vlády nad vesnici, předání klíčů starostou města Turnov – zahájení Masopustu
13.15   Folklórní soubor Furiant Malá Bělá, Dechová hudba Průvan a Mackie Messer Šraml Band – vstupy písní a tanců
13.45   Pozdravení hospodáře a hospodyně
14.00   Masopustní tanečky s maskami
– soutěž o nejlepšího tanečníka a tanečnici (cenou pro vítěze bude Vrkoč – koláč)
14.30   Masopustní hra – Souboj Masopustu s Půstem (Čmukaři Turnov)
14.45 MASOPUST S DIVADLEM KVELB
15.15 – 15.45 hod. Masopustní obchůzka Dolánkami s Divadlem Kvelb
15.45 – 16.00 hod. Pochovávání Basy – masopustní hra 
 
Masopust patřil do přechodného období mezi zimou a jarem. Začínal po svátku Tří králů a každý rok byl různě dlouhý, od jednoho do dvou měsíců. Trval do „Popelce“ – Popeleční středy, která zahajuje čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivé i datum Popeleční středy – letos připadá na 1. března. Svátek Masopustu je doložený již ve 13. století.  Slavil se od středověku jak v nejchudších vrstvách, tak na panských dvorech, na vesnicích i ve městech. Byl to čas zabíjaček, vepřových hodů, nejrůznějších vesnických zábav a bálů, čas nevázané veselosti. Konalo se i mnoho svateb, protože v komorách byl dostatek zásob masa na pořádnou svatební hostinu a na výslužku pro celou vesnici. Přípravou na Masopust byl Tučný čtvrtek před masopustní nedělí, spojený s hodováním. Konzumace vepřového s knedlíkem a zelím měla lidem zajistit sílu a zdraví v následujícím období.  Nouze nebyla ani o sádlo, proto hospodyně zadělaly na koblihy, šišky a boží milosti, kterých pak smažily plné mísy. Následující dny byly spojeny s tancovačkami a lidovými zábavami, které končily průvodem maškar o masopustním úterý. Průvod vedl Laufr, za ním pak s muzikou šel Medvěd s Medvědářem, Slaměný, Bába s Dědkem, Žid, Turek, Cikánka, Klibna a další a další. Hospodyně hostily průvod pivem, koblihami a koláči a také do velkého talíře přispívali na muziku. Někde si účastníci průvodu vybrali výslužku sami – pečeni z trouby, uzené z komína apod. Obchůzka vesnicí trvala často až do večera a potom se celý průvod odebral do hospody. Část vybraných peněz se dala na muziku, část sloužila na pohoštění děvčat. Tančilo se do půlnoci, kdy muselo vše utichnout, a za všeobecného žalu se Masopust pochoval.