Dílna neolitické keramiky

Téma dílny
Technologie tváření a výzdoby neolitické keramiky
Dílnu povede
restaurátorka pravěké keramiky paní Anna Kellerová.
Kontaktní osoba
Marcela Beranová, DiS., Tel.: 736 145 354
V rámci vstupného se Vám naskytne jedinečná možnost shlédnout soustavu chodeb a místností ve sklepení domu U Bažanta, kde bude nainstalována časově omezená výstava tvořená z nejnovějších nálezů z archeologických výzkumů z Turnova o okolí.
Vstupné: 30,- Kč/os.