DEN S MINERALOGEM Zábavně naučný program (nejen) pro děti

Zážitkový program s geologickou tématikou (nejen) pro děti
Každé úterý v červenci a srpnu 3.7. / 10.7. / 17.7. / 24.7. / 31.7. / 7.8. / 14.8. / 21.8. / 28.8. (vždy  9.00 – 17.00 hod.)
Venkovní areál muzea před Kamenářským domem
3.7. / 10.7. / 17.7. / 24.7. / 31.7. / 7.8. / 14.8. / 21.8. / 28.8.
Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry
Objevování pokladu – rýžování českých granátů a olivínů pomocí rýžovacích pánví; hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové drti
Paleontologické objevy – odkryjte kostru dinosaura
Dobývání drahých kamenů z horniny pomocí kladívka a majzlíku
Rozšířený program:
3.7. / 14. 8. od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00
Řezání a broušení drahých kamenů
10.7. / 28. 8. od 10.30 a od 14.00
– Přednáška geologa a mineraloga Jana Bubala na vybrané téma
– Určování hornin a minerálů

 
 
 
 
 
Tento projekt finančně podpořilo město Turnov.