DEN DLASKOVA STATKU OSLAVA 300. VÝROČÍ

Kdy: 23. 4. 2016 (12.00–17.00 hod.)
Kde: Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova
Úvodní slovo:
PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje
Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnova
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea a etnografka
Mgr. Alžběta Kulíšková, historička a editorka Dlaskových zápisků
Program:
Slavnostní otevření expozice Já, Josef Dlask – návrat hospodáře
Oživení scén z Dlaskových pamětí v podání folkl. souboru Furiant Malá Bělá (posvícení, návštěva hrabat Des Foursů, práce na statku, procesí …)
Úryvky z Dlaskových zápisků přečte redaktor Českého rozhlasu David Hamr
300 LET DLASKOVA STATKU – NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE „Já, Josef Dlask – návrat hospodáře“
Málokdy se stává, aby jediná budova zastínila svým významem i proslulostí celou lokalitu, v níž se nachází. V případě Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova se to tak skutečně stalo. Nejen proto,
že tato Národní kulturní památka patří k nejvýznačnějším a nejzachovalejším památkám lidové architektury celého severočeského regionu. Přistupuje k tomu i nemalý kulturně historický význam tohoto objektu, spočívající ve skutečnosti, že jedním z jeho majitelů byl vzdělaný sedlák a lidový písmák Josef Dlask (1782-1853), jenž po sobě zanechal cenné paměti, popisující duchovní i materiální svět českého sedláka první poloviny 19. století a stavební vývoj jeho usedlosti od počátku 18. století, kdy byl přenesen z původního místa, ležícího blíže toku řeky Jizery, příliš často ohrožovaného povodněmi na místo dnešní. Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2016, ve kterém si Dlaskův statek v Dolánkách připomíná 300 let svého trvání, připravilo pro návštěvníky novou stálou expozici
s názvem „Já Josef Dlask – návrat hospodáře“. Návštěvníky uvede do doby, kdy písmák Josef Dlask se svou rodinou trávil všední i sváteční dny ve své usedlosti. Dům i hospodářské budovy tak ožijí scénami, inspirovanými událostmi popsanými Josefem Dlaskem.
Dlaskův statek otevřen denně kromě pondělí od 9.00 do 16.00 hod.
Expozice na Dlaskově statku vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Pozvánka Den Dlaskova statku