Dekorační kameny – Vernisáž výstavy

Výstava „Dekorační kameny“, kterou lze v Muzeu Českého ráje navštívit od 20. února do 1. června 2014, představí skutečné unikáty. Přinese informace o zpracování, vlastnostech i nemocech kamenů pro veřejnost i odborníky. Součástí budou nejen zábavné výukové programy pro školy, ale i semináře a konference.
Zemský povrch, údolí s městy, roviny a pahorky s obdělávanou půdou nebo zalesněné hory, se skládá z velké části z hornin. Kámen je nejstarší nerostná surovina, kterou člověk používá. Dekorační kameny, které se také někdy nazývají jako ozdobné, představují výjimečnou kategorii. Hornina může poskytovat estetický zážitek a takový kámen může být krásný i v přírodní podobě. Dekorační kameny se často uplatňují v leštěné podobě. Kámen patří odedávna k nejrozšířenějším stavebním surovinám.   Podle svých technických a estetických vlastností se používal v městské i venkovské architektuře jako hrubý stavební materiál nebo jako opracovaný ušlechtilý kámen pro náročnější, dekorační účely. Člověk z něho dokáže vytvořit nádherná díla, jako jsou různé ozdobné předměty, dlažby a obklady stěn staveb, pamětní desky, památníky, náhrobky i skvosty architektury. Kameníci stejně jako kamenosochaři mají pro kámen zvláštní cit a vytváří po tisíciletí úžasná díla. Kámen se podle estetických a technických vlastností se po tisíciletí používá v městské i venkovské architektuře jako hrubý stavební materiál i jako ušlechtile opracovaný pro náročnější, tedy dekorační účely. Z geologického hlediska mohou být dekoračním kamenem horniny vyvřelé, usazené i přeměněné.  Kamenoprůmysl patří v mnoha zemích mezi významné součásti hospodářství. Česká republika má dlouholetou tradici v těžbě a zpracování kamene pro dekorační účely. V poslední době poptávka po kvalitních přírodních materiálech použitelných ve stavebnictví a vhodných pro opravu historických památek opět stoupá. Také území Geoparku UNESCO Český ráj má v tomto směru bohatou tradici.  Z geologického hlediska mohou být dekoračním kamenem horniny vyvřelé, usazené i přeměněné.
RNDr. Tomáš Řídkošil
Pozvánka Dekorační kameny