Cyklus přednášek k výročí sametové revoluce (Knihovna na vlakovém nádraží, Nádražní 1296, Turnov)

Cyklus přednášek k výročí sametové revoluce

Městská knihovna Antonína Marka ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově pořádá cyklus přednášek k výročí Sametové revoluce. Přednášky se konají v prostorách knihovny na vlakovém nádraží v Turnově

7.11. 2019 od 18:00 v knihovně na vlakovém nádraží, Nádražní 1296, Turnov II
Prezident Husák a sametová revoluce
Historik Michal Macháček otevře volný listopadový cyklus k výročí sametové revoluci.
Zaměří se na osobnost prezidenta Gustáva Husáka a jeho roli v rámci vývoje osmdesátých let a vyvrcholením sametové revoluce.

14.11. 2019 od 18:00 v knihovně na vlakovém nádraží, Nádražní 1296, Turnov II
Sametová revoluce na Turnovsku
Beseda s pamětníky a aktivními účastníky listopadových událostí roku 1989 na Turnovsku.

21.11. 2019 od 18:00 v knihovně na vlakovém nádraží, Nádražní 1296, Turnov II
30 let poté: Proměny anekdot, fám a moderního folkloru od sametové revoluce k dnešku
Významný etnolog Petr Janeček (autor cyklu Černá sanitka) se ve své přednášce zamyslí nad vývojem anekdot, fám a moderního folklóru od sametové revoluce do současnosti.

28.11. 2019 od 18:00 v knihovně na vlakovém nádraží, Nádražní 1296, Turnov II
Politická cesta od Havla k Babišovi – Proměna politického vývoje od sametové revoluce k dnešku
Turnovský rodák a významný politolog Jan Kubáček ve své přednášce shrne politický vývoj za posledních 30 let.