ČERNÁ SANITKA – BESEDA S VÝZNAMNÝM FOLKLORISTOU PETREM JANEČKEM

Beseda s PhDr. Petrem Janečkem, Ph.D.
Hlavní oblastí odborného zájmu folkloristy Petra Janečka je prozaický folklor a teorie, metodologie a dějiny slovesné folkloristiky; v současnosti se zabývá především problematikou současných pověstí, fám a anekdot. Je autorem populární knižní série „Černá sanitka“, která se dočkala televizního, rozhlasového a divadelního zpracování a knihy. V roce 2015 vydal další knihu Krvavá Máry a jiné strašlivé historky  – soubor  tajuplných příběhů z nejrůznějších míst naší země o nadpřirozenu, přízracích a záhadných událostech. Ať už jsou pravdivé či nikoli, určitě vás pobaví.
Petr Janeček vystudoval etnologii na Filozofické fakultě UK v Praze a humanitní studia na Fakultě humanitních studií UK v Praze. V současné době působí v Ústavu etnologie FF UK v Praze jako odborný asistent Semináře folkloristiky.
Kamenářský dům / 8. 9. 2016 od 17.00 hod.