Archeologická přednáška PhDr. Jana Prostředníka

Přednáška PhDr. Jana Prostředníka, Ph.D. o nejnovějších archeologických nálezech z lokalit Turnov a okolí.
Úterý 11. září 2012 od 16.00 hod.
Součástí přednášky je návštěva sklepení domu “U Bažanta”, kde je instalována výstava archeologických nálezů.
Vstup zdarma