1918–2018 Přednáškový cyklus „POMNÍKY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY V ČESKÉM RÁJI"

Přednáší Mgr. Lenka Holubičková
Kamenářský dům / 10. 10. 2018 / od 18.00 hod. / Vstup zdarma