Horské boudy západních Krkonoš a Jizerských hor (otevření výstavy bez vernisáže)

Výstava zachycuje na panelech dějiny vybraných bud na české i polské straně, život na nich, genezi jejich vývoje od malých hospodářských stavení po horské hotely. Na některých panelech jsou prezentovány dosud neznámé fotografie.
Výstava je společným projektem Státního oblastního archivu v Litoměřicích a Archiwum Państwowego we Wrocławiu.