1918–2018 Přednáškový cyklus „PRAŽSKÝ PODZIM" – POČÁTKY NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU

„Pražský podzim” – Počátky normalizace v Československu (srpen 1968 – srpen 1969)
Přednáší PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
Kamenářský dům / 26. září / 18.00 hod. / Vstup zdarma