1918–2018 Přednáškový cyklus „OSOBNOST GUSTÁVA HUSÁKA"

Přednáší Mgr. Michal Macháček
Kamenářský dům / 3. 10. 2018 / Vstup zdarma