1918–2018 Přednáškový cyklus „NORMALIZACE NA TURNOVSKU"

Diskuzní pořad s pamětníky, moderuje Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž
Kamenářský dům / 17. 10. 2018 / od 18.00 hod. / Vstup zdarma