1918–2018 Přednáškový cyklus „FOLK – INTELEKTUÁLNÍ PROTEST, NEBO MASOVÁ ZÁBAVA"

Přednáší PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Kamenářský dům / 24. 10. 2018 / od 18.00 hod. / Vstup zdarma