1918–2018 Přednáškový cyklus „100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA"

Přednáší prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
Kamenářský dům / 31. 10. 2018 / od 18.00 hod. / Vstup zdarma