Nominace Jiřiny Štrynclové a Pavla Šrytra na titul Nositel tradice lidového řemesla dokončena.

Další dva mimořádní řemeslníci nominováni na titul Nositel tradice lidového řemesla – Jiřina Štrynclová a Pavel Šrytr. Regionální pracoviště Muzea Českého ráje v Turnově pro Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu právě odeslalo do Strážnice dva návrhy na udělení titulu „Nositel tradice lidového řemesla”, který uděluje Ministerstvo kultury ČR. Nominaci jsme zpracovali na paní Jiřinu Štrynclovou, která tradiční technologií vyrábí skleněné figurky nad kahanem, a na pana Pavla Šrytra, který se zabývá lidovou výšivkou. Naše nominace budou procházet přísným hodnocením nejprve v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici a v Národní radě pro tradiční lidovou kulturu na Ministerstvu kultury. Moc si přejeme, aby právě tito dva řemeslníci titul získali. Tak držme oběma palce.

Jiřina Štrynclová – tradiční výroba skleněných figurek nad kahanem
Jiřina Štrynclová – tradiční výroba skleněných figurek nad kahanem
Pavel Štytr – tradiční lidová výšivka
Pavel Štytr – tradiční lidová výšivka