Nová panelová expozice přibližující Valdštejnskou vrchnost

U příležitosti letošních Dnů evropského dědictví 2021 rozšiřujeme stálou expozici barokního umění v předsálí etnografické a historické expozice ve 2. patře hlavní budovy muzea. Stávající galerii barokních dřevořezeb v čele s oltářem Neposkvrněného početí pocházejícím z kostela sv. Mikuláše doplní panelová expozice přibližující roli Valdštejnské vrchnosti a především významné mecenášky Marie Markéty z Valdštejna při obnově a zakládání nových, zejména sakrálních staveb na území středního Pojizeří, které svým charakterem i hodnotným mobiliářem výrazně obohatily fond barokních památek regionu.

Marie Markéta z Valdštejna v řeholním oděvu klarisek na portrétu pocházejícím velmi pravděpodobně z turnovského františkánského kláštera.
Marie Markéta z Valdštejna v řeholním oděvu klarisek
na portrétu pocházejícím velmi pravděpodobně
z turnovského františkánského kláštera.