Vyhlášení Mistrů tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje pro rok 2013

V neděli 26. května byli titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje oceněni další tři tvůrci, kteří pomáhají v regionu severovýchodních Čech udržovat některé z tradičních řemesel. Slavnostní vyhlášení a předání certifikátů se odehrálo v rámci programu Staročeských řemeslnických trhů v Turnově, a to za účasti významných hostů, kteří titul vybraným oceněným udělili – náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch PhDr. Hana Maierová, členka krajské rady zabývající se řízením hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Ivana Hujerová, starosta Města Turnov Ing. Tomáš Hocke a ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově PhDr. Vladimíra Jakouběová. V letošním roce byl titul udělen kamenosochaři Jiřímu Číhalovi z Turnova, libereckému houslaři Jaroslavu Kohoutovi a skláři Petru Novotnému z Nového Boru.

 

Slavnostní předání certifikátů 26. 5. 2013.Slavnostní předání certifikátů 26. 5. 2013.

Starosta Města Turnov, Ing. Tomáš Hocke blahopřeje oceněnému kamenosochaři Jiřímu Číhalovi.Starosta Města Turnov, Ing. Tomáš Hocke blahopřeje oceněnému kamenosochaři Jiřímu Číhalovi.

Ivana Hujerová uděluje titul Jaroslavu Kohoutovi.Ivana Hujerová uděluje titul Jaroslavu Kohoutovi.

PhDr. Hana Maierová blahopřeje oceněnému skláři Petru Novotnému.
PhDr. Hana Maierová blahopřeje oceněnému skláři Petru Novotnému.

Mistři roku 2013 (zleva): Petr Novotný, Jaroslav Kohout a Jiří Číhal.

Mistři roku 2013 (zleva): Petr Novotný, Jaroslav Kohout a Jiří Číhal.

S osobními údaji je nakládáno v souladu se zněním USNESENÍ VLÁDY č. 571 z 11. 6. 2013 o výzkumné činnosti a čl. 6 Obecného nařízení GDPR o oprávněném záměru.