Výtvarné dílny pro školy

Tvůrčí interaktivní dílny pro žáky a studenty turnovských škol probíhají několikrát do roka, trvají týden a jsou napojeny na probíhající výstavy. Jejich cílem je představit dětem témata výstav formou hry a naučit přemýšlet nad viděnými objekty. Obvykle jsou zahajovány komentovanou prohlídkou dané výstavy, během které nechá průvodce děti plnit drobné úkoly a o vystavených předmětech s nimi diskutuje. Hlavní část programu pak tvoří rukodělná aktivita, kterou děti reagují na zážitky z výstavy a během níž se učí i méně obvyklé výtvarné techniky. Některé z dílen vedou externí lektoři, většinou akademičtí výtvarníci. V průběhu roku pořádáme každoročně Velikonoční dílny, Řezbářské dílny na Dlaskově statku a Vánoční dílny v muzeu.