VELIKONOCE na Dlaskově statku

Velikonoce na Dlaskově statku
Sobota 19. dubna 2014
9.00 – 17.00 hod.

Na Bílou sobotu 19. dubna přivítá Dlaskův statek návštěvníky na oblíbené jarní akci Velikonoce na statku. Součástí již tradičního programu bude i otevření nové stálé expozice prezentace řemeslné tvorby, která pro tradiční rukodělnou výrobu využívá dřeva a proutí. Návštěvníkům se tak vedle prodejců s tradičním velikonočním zbožím představí tesaři při otesávání klád, košíkář, řezbáři, výrobci hraček, kteří budou v areálu Dlaskova statku demonstrovat možnosti zpracování dřeva a proutí, včetně výzdobných technik dnes již málem zapomenutých. Vše bude doplněno kulturním programem.
Kulturní program:
10.00 – 11.00     Říkadla a písničky s Evou Kordovou
11.00 – 11.30     Čmukaři – pohádka pro děti
11.30 – 12.00     Říkadla a písničky s Evou Kordovou
12.00 – 12.30     Šafrán folklórní soubor z Jablonce nad Nisou
12.30 – 13.00     Čmukaři – pohádka pro děti
13.00 – 13.30     Vynášení Smrti do Jizery
14.00 – 14.30     Šafrán folklórní soubor z Jablonce nad Nisou
14.30 – 15.30     Matičky loutkářský soubor – O neposlušných kůzlátkách
15.30 – 17.00     Trdlo – folk-folklórní skupina z Hradce Králové
Nedílnou součástí doprovodného programu na Dlaskově statku jsou rukodělné dílny, kde si návštěvníci vyrobí velikonoční zvykoslovné předměty.
Po celý den budou v areálu statku probíhat ukázky natesávání trámů dvěma způsoby: na nízko, na podvalech středověkou bradaticí a na vysoko za pomocí dřevěných koz starou širočinou a hlavatkou.