TURNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC

Pátek 16. 6. 2017
 DLASKŮV STATEK V DOLÁNKÁCH U TURNOVA (17.00 –23.00 hod.)
Řezbářské sympozium – přehlídka práce řezbářů (17.00-23.00 hod.)
Vyřezávání hračky na soustruhu poháněném šlapacím kolem (17.00-21.00 hod.)
Řemeslně výtvarná dílna s řezbářkou Ivetou Sádeckou ( 17.00-18.00 hod.)
Divadlo Toy Machine – loutkové představení Král Karel (18.00 hod.)
Pohádkové vyprávění o stromech s řezbářkou Ivetou Sádeckou (19.00-20.00 hod.)
Hudební vystoupení skupiny BODLÁK (20.00-22.00 hod.)
Vzpomínkové promítání fotografií a filmů z uplynulých ročníků (17.00-23.00 hod.)
Občerstvení zajištěno
Stanoviště koloběžek – možnost zapůjčení koloběžky
VSTUP ZDARMA
MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ (17.00-22.00 hod.)
Komentované prohlídky expozice mineralogie a geologie (19.00 a 21.00 hod.)
Komentované prohlídky Klenotnice (18.00 a 20.00 hod.)
Mineralogické hrátky s geologem Janem Bubalem – zábavně naučný program pro děti (17.00-19.00 hod.)
Výstava Ovce, moje ovce (Kamenářský dům) a Na vlně vlny (muzeum)
Stanoviště koloběžek – možnost zapůjčení koloběžky
VSTUP ZDARMA
DŮM PŘÍRODYV DOLÁNKÁCH U TURNOVA (18.00-23.00 hod.)
Interaktivní expozice představující sepětí živé a neživé přírody
Doprovodný program pro děti
VSTUP ZDARMA
HVĚZDÁRNA TURNOV (18.00–23.00 hod.)
Krátké filmy s astronomickou tématikou, za jasného počasí pozorování planety Jupiter a objektů vzdáleného vesmíru dalekohledy
www.sundiskfamily.cz
KEMP DOLÁNKY (17.00–23.00 hod.)
Posezení s tématick ými pochutinami, dětské atrakce
Aktivnější účastníci akce se mohou pohybovat mezi všemi lokalitami na koloběžk ách od SUNDISK Family, půjčit a vrátit je lze na všech výše uvedených místech
www.sundiskfamily.cz

VSTUP ZDARMA DO VŠECH PROSTOR
Z Dolánek (od Dlaskova statku) do Turnova (k Muzeu Českého ráje či hvězdárně) se dopraví aktivnější návštěvníci pomocí koloběžek, které budou na těchto místech k dispozici.