DNY LIDOVÉ ARCHITEKTURY NA DLASKOVĚ STATKU

VOLNÝ VSTUP!!!
Otevřeno od 9.00 – 17.00 hod.
Dny lidové architektury – leták ke stažení
skladacka DNY LIDOVÉ architektury_Stránka_2skladacka DNY LIDOVÉ architektury_Stránka_1
Součástí Muzea Českého ráje v Turnově je národopisné expozice na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, který se nachází 3 km od Turnova (směr Železný Brod – silnice E65, vlaková zastávka Turnov-Dolánky, pěšky od muzea cca 20 min.).
Dlaskův statek je typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu z 18. století. Původními majiteli statku byla rodina sedláků Dlasků, z nichž nejznámějším byl Josef Dlask, narozený v roce 1782. Lidový písmák, dolánecký rychtář a novátorský hospodář byl významnou postavou regionální historie. Roubený Dlaskův statek s typickou pojizerskou skládanou lomenicí a pavlačí je od roku 2010 národní kulturní památkou. Při vchodu do usedlosti se nachází socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který sem byl v šedesátých letech 20. století přenesen z Malého Rohozce.
Od r. 1967 je celý areál součástí národopisného oddělení Muzea Českého ráje v Turnově, které objekt v r. 1969 zpřístupnilo veřejnosti. V současné době se zde nachází stálá expozice lidového interiéru a podomácké výroby v oblasti Pojizeří, doplněná o krátkodobé tématické výstavy. Dvůr obehnaný unikátní trámcovou hradbou ožívá několikrát do roka, zvláště o Velikonocích, posvícení nebo masopustu, tradičními lidovými slavnostmi.
 

STÁLÁ EXPOZICE NA DLASKOVĚ STATKU – „Z JEDNOHO KMENE”

Z jednoho kmene – tak se jmenuje nová stálá expozice, která bude otevřena 1. dubna tohoto roku na Dlaskově statku v Dolánkách. Je věnována tradičním technologiím rukodělného zpracování přírodních materiálů – dřeva a proutí. Dřevo bylo ve vesnicích v Pojizeří nejdůležitější surovinou po staletí. Člověk s ním přicházel do styku denně. Buď jako s výrobkem, surovinou nebo pracovním nástrojem. Dřeva byl všude dostatek, a tak se v celém regionu přirozeně rozvíjelo jeho zpracování. V souvislosti s tím se tak rozvíjela řemesla, která se dřevem pracovala. Stálá expozice, která bude na Dlaskově statku zpřístupněna po celý rok, se proto možnostem zpracování dřeva věnuje. Seznamuje návštěvníky s dílem tesařů, sekerníků, truhlářů i řezbářů, košíkářů a dalších výrobců, pro které bylo dřevo lehce dostupným materiálem. K vidění jsou nejen hotové výrobky s jejich funkční i estetickou hodnotou, ale i ukázka dovedností a řemeslného umu, díky kterým venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů předměty nutné pro uchování života a rozvoj své existence. Snahou autorky expozice je demonstrovat v prostorách Dlaskova statku výrobní postupy, z nichž je patrná pozoruhodná zručnost a důvtip výrobců i souznění člověka s přírodou, díky čemuž vznikaly předměty užitečné, trvanlivé a krásné. Samostatná část expozice je pak věnována podomácké výrobě v Pojizeří, pro kterou byly nástroje a náčiní vyrobené ze dřeva nezbytné – zpracování lnu a tkalcovství a podomáckému broušení drahých kamenů.