NOVINKA: PUBLIKACE „ŘEZBÁŘI V KAMENI”

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n
n
n
n
n
n

 

n
n
Knihu můžete zakoupit v Muzeu Českého ráje v Turnově od 10. prosince za cenu 430 Kč.
n
Je to skvělý tip na vánoční dárek. Neváhejte, kniha vyšla v omezeném nákladu.
n
„Řezbáři“ bylo v 18. a 19. století označení pro sochaře a označovali se tak i lidoví kameníci v Pojizeří, kterým je knížka věnována. V minulosti již dílu lidových umělců, kteří tu od 20. let 19. století vytvářeli pískovcové kříže, kalvárie a sochy svatých, věnovali pozornost manželé Scheybalovi. Jejich výpravná publikace Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů z roku 1985 byla dlouho základní literaturou pro vlastivědné a národopisné pracovníky i veřejnost se zájmem o lidové umění. Vždyť s podobným kulturním fenoménem co do počtu dochovaných památek i charakteristického stylu se v Čechách ani na Moravě nesetkáme.
n
Na rozdíl od knihy Scheybalových se však Řezbáři v kameni opírají nejen o důkladnou terénní dokumentaci, ale také o rozsáhlý osmiletý archivní výzkum, podpořený, stejně jako kniha, Ministerstvem kultury ČR. Díky tomu tak na 166 stranách přináší novou a bohatou obrazovou dokumentaci včetně nepublikovaných historických snímků a kreseb, životopisná data o rodinách pojizerských kameníků a opravuje řadu mylných údajů a připsání dochovaných kamenických prací jednotlivým autorům. Za kapitolami věnovanými životu a dílům Martinců, Zemanů, Prokopů a Beranů následují Patroni a pomocníci a Nebeklíč s katalogem světců, kteří se na kamenických památkách v našem regionu vyskytují, stručnými údaji o nich a atributech, podle kterých je můžete rozeznat. V závěru této obsažné, avšak populárně psané knížky jsou kapitoly Pestrý a dramatický život drobných památek a Co pro ně můžeme udělat? V těch se dočtete o osudech vybraných kamenických prací i základních pravidlech, jak dnes k drobným kamenickým památkám šetrně přistupovat.
n
Autor: PhDr. Miroslav Cogan
n
Cena: 430 Kč
n
n

 

n
n
n
n
n
n
n
n

 

n
n
n
n
Není k dispozici žádný popis fotky.
n
n
n
n
 
n
 
n

 

n
n
n
 
n
n
n
n
n
n
n
73
n
Oslovení lidé
n
n
n
n
n
n
n
3
n
Zájem
n
n
n
n
n

 

n
n
Propagovat příspěvek
n
n
 
n

 

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

 

n
<img style="border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: top;" src="data:;base64,” width=”18″ height=”18″ />
n

 

n
<img style="border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: top;" src="data:;base64,” width=”18″ height=”18″ />
n

 

n
n

 

n
3
n

 

n
n
n
 
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

n

n
n

n

n

33

n